04 nov

Workshop Ondernemingsplan en Financiën– Wat staat er in een goed plan?

Op dinsdag 3 november jl. volgden de studenten van de Ondernemersacademie via Teams de workshop “Ondernemingsplan en Financiën”, verzorgd door Dennis Martijn en Leon Maas van de Rabobank Groninger Land.  Na een korte introductie over de Rabobank en haar activiteiten werd al snel gefocust op het belang van een sterk doordacht businessplan waarin kernwaarden als “Kies je eigen niche”, “Focus op één doelgroep” en “Maak het verschil” de basis vormen voor keuzes, waar een startende ondernemer voor komt te staan.

Ondanks de beperkingen die een online sessie normaliter met zich meebrengt was er tijdens deze workshop een sterke interactie, niet in de laatste plaats omdat beide workshopgevers veelvuldig refereerden naar de individuele plannen van de studenten. Ook werd door de studenten regelmatig gebruik gemaakt van de chatfunctie. Er werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Uitvoerig werd door beide workshopgevers  ingegaan op het invulmodel Ondernemingsplan dat door de Rabo is ontwikkeld voor startende ondernemers. Deze template kan worden gedownload via de link https://www.rabobank.nl/bedrijven/eigen-bedrijf-starten/ondernemingsplan-voorbeeld/template/download/

Verkenning van de markt, het marketingplan (de 5 P’s), financieel plan en de juridische aspecten werden tijdens deze workshop in detail besproken. Daarbij werden praktische tips gegeven die de studenten kunnen verwerken in hun ondernemingsplan dat tijdens dit leerjaar vorm zal krijgen.

In goed overleg met hun coaches zullen de studenten hun plannen uitwerken, daarbij gebruik makend van het invulmodel van de Rabo. Het ligt in de bedoeling dat de studenten rond maart 2021 hun concept plannen voorleggen aan de Rabo, waar deze getoetst worden door Leon Maas en voorzien worden van de nodige tips en tops. In mei 2021 wordt een eindversie van de plannen ingeleverd, die mee zal gaan in de eindbeoordeling van de studenten.

Wij danken Dennis Martijn en Leon Maas voor hun boeiende en stimulerende bijdrage!