23 sep

Workshop “Haalbaarheid van een Onderneming

Dinsdag 22 september verzorgde Edwin Boomstra, eigenaar van MKB Bedrijvensupport, de workshop “Haalbaarheid van een Onderneming” op de Campus in Winschoten. Eens te meer bleek tijdens deze eerste workshop van dit leerjaar dat op de Ondernemersacademie overdracht van ervaring even belangrijk is als kennisoverdracht. Het zijn vooral de praktijkgevallen die de studenten aanspreken, zo bleek tijdens de evaluatie waarmee deze workshop afgesloten werd.

Na een korte toelichting op zijn carrière ging ondernemerscoach Edwin Boomstra tijdens zijn presentatie in op vragen als “Hoe beoordeelt een bank een financieringsaanvraag en hoe kijken externe financiers daar tegenaan?” Ervaring in de branche, organisatiestructuur, opleiding en de financiële situatie van een starter vormen daarbij belangrijke criteria. Wenselijk is dat de startende ondernemer bekend is met het vak, een passende opleiding heeft genoten en dat de administratieve organisatie goed geregeld is. Ook de vermogensstructuur is bepalend bij de toekenning van een financiering. Vragen als hoe gaat de starter om met geld, heeft hij of zij schulden, waar komt het eigen startkapitaal vandaan en kan de starter van zijn of haar onderneming leven, dienen hier beantwoord te worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de prognose van rentabiliteit en kasstromen. Hoe komt de ondernemer in spe aan zijn of haar cijfers? En is er inbreng van eigen geld of cofinanciering?

Verder is het van groot belang dat een starter een gedegen marktanalyse heeft gedaan, zich goed georiënteerd heeft in de beoogde sector. Met welke doelgroep heeft hij of zij van doen en wie zijn de concurrenten? Hierover verschaffen rapporten van branche organisaties en Kamer van Koophandel de nodige informatie. Sector rapporten bieden informatie over branche vooruitzichten op korte en lange termijn en bieden een ondernemer zo de gelegenheid zijn of haar strategie te bepalen en zo nodig bij te stellen.

Wat een bank zoekt is zekerheid over de vraag “Wat nu als het fout gaat?” Zijn er bezittingen in een bedrijf die als onderpand kunnen dienen bij een kredietovereenkomst? Bij een lening boven de €50.000 kan die zekerheid overigens geborgd worden met een Staatsgarantie.

Bij internationaal ondernemen kan “landenrisico” meespelen bij de risico inschatting door een financier. Hierbij wordt vooral gelet op de regelgeving in de betrokken landen. Om risico’s te beperken dient deze bij voorkeur vergelijkbaar te zijn met de Nederlandse regelgeving. 

Ter afsluiting werd een voorbeeld casus aan de studenten voorgelegd. In kleine groepjes discussieerden zij over een anonieme financieringsaanvraag en gaven vervolgens hun oordeel of deze al dan niet gehonoreerd zou worden. Uit hun reacties bleek dat zij de lesstof goed begrepen hadden. 

De studenten wil ik danken voor hun inzet tijdens deze eerste workshop, en Edwin, dank voor een enthousiasmerende en inspirerende sessie! Coach Jan Doddema woonde deze workshop tevens bij. Jan, dank voor je belangstelling en je bijdrage tijdens deze bijeenkomst.

Voor meer info over MKB Bedrijvensupport: http://www.mkbbedrijvensupport.nl