16 feb

Voor elk goed plan vinden wij de weg

De workshop ‘Ondernemingsplan & Alternatieve Financieringsvormen’

Op dinsdag 15 februari jl. woonden de studenten van de Ondernemersacademie de workshop “Ondernemingsplan en Alternatieve Financieringsvormen” bij, verzorgd door Dennis Martijn en Leon Maas van de Rabobank. Het eerste gedeelte van deze sessie besteedde Dennis aandacht aan diverse financieringsmogelijkheden die de Rabo biedt en alternatieve financieringsvormen, zoals o.a. subsidies en crowdfunding. Tevens werd ingegaan op online platforms waaronder “Money meets Ideas”, dat ondernemers in contact brengt met investeerders. De nodige informatie hierover is terug te vinden via de link  Alle financieringsvormen – Rabobank

Voorafgaand aan de workshop hadden de studenten hun (gedeeltelijke) concept plannen al bij Leon Maas ingeleverd. Deze zullen zo snel mogelijk door hem van de nodige feedback voorzien worden, zodat de studenten gericht verder kunnen werken aan hun ondernemingsplannen. De definitieve versies hiervan worden op 21 mei a.s. ingeleverd voor een laatste toetsing door de Rabo. De beoordeling daarvan door de Rabobank is medebepalend voor hun slagen. 

Om de studenten te helpen een duidelijker beeld van hun plannen te krijgen werden tijdens deze workshop van de Rabo een drietal oefeningen ingezet.

In de eerste oefening ontvouwden de deelnemers, in drie groepen verdeeld, hun ondernemingsplannen. Vervolgens werd een ander dan de eigenaar van de voorgenomen (of reeds bestaande) onderneming gevraagd om een toelichting te geven over dat bedrijf. Aansluitend kreeg de eigenaar de gelegenheid hierop te reageren. 

In de tweede oefening werden in dezelfde drie groepen de sterke en zwakke punten van de  ondernemers in spe besproken. Ook hier werd vervolgens een student gevraagd een andere student te bespreken. Een nuttige exercitie omdat ook je eigenschappen aandacht moeten krijgen in een ondernemingsplan.

In de derde oefening hielden de drie groepen zich elk met een van de volgende vragen bezig:

  • ‘Wat is mijn markt?’ Hoe groot is die markt? Wat is je doelgroep? Waar focus ik eerst op?
  • ‘Wat is de concurrentie?’ Waarin ga ik me onderscheiden?
  • ‘Wat houdt mijn marketing in?’ Product, prijs, promotie etc.

Ook hier lichtte telkens een student de visie van de andere student toe.

Deze avond leverde een aantal nuttige adviezen op voor de studenten en heeft ze zeker verder op weg geholpen om hun plannen duidelijk en gedetailleerd op schrift te stellen.

Wij danken Dennis Martijn en Leon Maas voor een bijzonder informatieve en praktische workshop!

Voor meer informatie: www.rabobank.nl