02 feb

Vijfde workshop: “Wed niet op één paard”

Ook ondernemers kunnen ziek zijn of andere redenen hebben om even pas op de plaats te maken. Gelukkig gaan de workshops wél door, ondanks ziekte. Studenten die er niet bij zijn, krijgen de presentaties doorgestuurd. En zij die er wél zijn, steken veel op van de workshop over het Ondernemingsplan, verzorgd door Arjen Brookman en Bernard Bakker van de Rabobank in Stadskanaal.

De twee MKB-adviseurs van de Rabobank hebben eerder dit seizoen al een eerste workshop over dit onderwerp verzorgd. Nu diepen ze het verder uit en dat komt op een goed moment. Immers: de focus van de deelnemende studenten komt in deze fase van het seizoen meer en meer te liggen op het (af)maken van hun eigen ondernemingsplan.

Met name de marketing en financiën zijn belangrijke aandachtspunten, zo geven Arjen Brookman en Bernard Bakker aan. Op zeer interactieve manier ‘loodsen’ ze de belangstellende studenten door deze onderdelen van het Ondernemingsplan. Zo wijzen ze er onder meer op dat ondernemers niet op één paard moeten wedden, bij het in de markt zetten van hun producten.

De volgende workshop is op dinsdagavond 13 februari, in de hoop dat de ziektes (of andere geldende afwezigheidsredenen) weer tot het verleden horen. Ook is de volgende pitch- en netwerkbijeenkomst al gepland. Naast de studenten zijn coaches, workshopbegeleiders, partners en andere belangstellenden welkom op dinsdagavond 23 april (vanaf 19.30 uur) bij Noorderpoort in Veendam.