14 feb

Succesvol ondernemen begint bij jezelf

Op dinsdag 12 februari 2019 verzorgde Martin van der Leest, directeur van SealteQ in Stadskanaal, een workshop “Innovatief Ondernemen” voor de studenten van de Ondernemersacademie Oost-Groningen. De SealteQ Group die oplossingen biedt voor bescherming en behoud van beton en staal is een schoolvoorbeeld van een innovatieve onderneming. Quakeshield, koolstof strips als oplossing voor het preventief bevingsbestendig maken van woningen en gebouwen, is  het jongste product uit de koker van dit unieke bedrijf.

Na een boeiende toelichting over de veelzijdige activiteiten van dit snel groeiende bedrijf met meerdere vestigingen in Nederland ging Martin in op succesvol ondernemerschap. Onvoorwaardelijke eigenschappen van een succesvol ondernemer zijn ambitie (durf te doen waar je goed in bent), doorzettingsvermogen  (vaak komen anderen je daarbij te hulp) en visie (wat wil je bereiken?).

Wat houdt het begrip innovatie nu eigenlijk in? Ten onrechte wordt bij innovatie in eerste instantie vaak gedacht aan producten. Wikipedia omschrijft innovatie als betrekking hebbend op “nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen of een combinatie daarvan”.

Een vernieuwend product of een vernieuwende dienst zijn in de optiek van Martin innovatief wanneer deze succesvol naar de markt zijn gebracht. Daarbij zijn criteria als wenselijkheid, winstgevendheid en uitvoerbaarheid maatgevend, terwijl ook onderbuikgevoel een rol kan spelen. Uitgebreide desk research legt de basis voor een innovatief product en er worden partnerschappen aangegaan met de wetenschap, TU Delft, TNO en KIWA.

Een octrooi garandeert dat een product 20 jaar lang beschermd wordt waarmee duidelijk wordt dat voor deze termijn ook een verdienmodel gerealiseerd moet worden.

Al met al was dit een bijzonder boeiende workshop, die de studenten meer inzicht verschafte in de ins en outs van succesvol en innovatief ondernemen.