10 sep

Startbijeenkomst lustrumjaar 2021-2022 in Cultuurhuis De Klinker

Op dinsdag 7 september was het dan zover. De Startbijeenkomst van leerjaar 2021-2022 vond ’s avonds plaats in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Hiermee werd alweer het vijfde leerjaar van de Ondernemersacademie Oost-Groningen ingeluid. Een lustrumjaar en een goede reden voor een feestje, later dit leerjaar! Gastheer Robert Bangma, directeur van Cultuurhuis De Klinker, heette de deelnemers welkom. De Rabozaal in De Klinker werd de Ondernemersacademie voor dit evenement gratis inclusief technische ondersteuning ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank! Het publiek bestond uit studenten, coaches, workshopgevers, Projectteam en docenten. Thuis kon de bijeenkomst via een livestreamverbinding gevolgd worden door familie, vrienden en andere geïnteresseerden.

Het ging deze avond vooral om kennismaking. Alle deelnemers werden aan elkaar voorgesteld. Studenten lichtten hun MBO opleiding toe en maakten het publiek deelgenoot van hun plannen. Voor sommigen van hen liggen deze tot in de details al vast of is een eigen bedrijf zelfs al een feit.  Voor anderen is het nog een vaag gebied. Zij hopen tijdens dit leerjaar een concreter beeld te krijgen van waar hun hart naar uitgaat maar wat tegelijkertijd wel haalbaar moet zijn.

Hun coaches, die zelf hun sporen al ruimschoots verdiend hebben als ondernemer, vertelden tijdens deze bijeenkomst over hun motivatie om zich in te zetten voor de ondernemers in spe.     

Tijdens een kort gesprek lichtte Astrid Kramer, directeur van Noorderpoort Stadskanaal en lid van het Projectteam, haar visie toe op de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Astrid is hier zeer over te spreken en ziet hier momenteel ook een duidelijke rol weggelegd voor de Ondernemersacademie. Uiteindelijk ziet zij deze samenwerking meer geïntegreerd binnen het reguliere MBO onderwijs. Een eerste stap in die richting is het besluit studenten van de opleiding Ondernemer Retail dit leerjaar voor het eerst standaard de Ondernemersacademie te laten volgen. De binnen de Ondernemersacademie gerealiseerde ondernemingsplannen gaan binnen het MBO onderwijs weer deel uitmaken van het lesmateriaal. 

Dennis Martijn, MKB adviseur bij de Rabobank Groninger Land en tevens lid van het Projectteam, gaf vervolgens een korte toelichting op de activiteiten van de Rabo en hun ondersteuning van de Ondernemersacademie. Het Rabo Projectenfonds is medefinancier van de Ondernemersacademie en jaarlijks verzorgen Dennis en zijn collega Leon Maas twee workshops, gewijd aan het ondernemingsplan. Halverwege het leerjaar worden de ondernemingsplannen na toetsing door Leon voorzien van de nodige feedback en aan het eind van het leertraject volgt een definitieve beoordeling.

Na het plenaire deel van de Startbijeenkomst resteerde er nog geruime tijd voor een hapje en een drankje in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker. Met inachtneming van de Corona regels werd bij deze eerste bijeenkomst van leerjaar 2021-2022 intensief genetwerkt.

Wij danken de Noorderpoort docenten Erik Delger – met zijn O3 Team- en Jeroen Rensema en tevens Marco Nicolai van Cultuurhuis De Klinker voor hun technische support tijdens deze Startbijeenkomst.