28 apr

Pitchen en netwerken richting de finale

Pitchen en netwerken. Ook dat zijn twee vaardigheden die je als ondernemer verder kunnen helpen. Vandaar dat de deelnemers aan de Ondernemersacademie er een aantal keren per seizoen aan werken. Dat doen ze aanvankelijk nog wat onzeker en aarzelend. Maar naarmate het seizoen vordert en de ‘finale’ in zicht komt, lukt het ze steeds beter.

Dat is ook weer gebleken bij de tweede pitch- en netwerkbijeenkomst, deze keer bij Noorderpoort in Veendam. Een aantal studenten heeft hierbij de zenuwen overwonnen en de plannen voor hun onderneming of bedrijf gepresenteerd. Ook hebben ze antwoorden gegeven op de vragen die ze hebben gekregen.

In de zaal zitten namelijk niet zomaar wat gasten. Het gaat om ervaren professionals die al ruimschoots hun sporen hebben verdiend. Sommigen zijn coach van één van de studenten, anderen zijn begeleider van één van de workshops en weer enkelen zijn om andere redenen uitgenodigd als partner of belangstellende.

Stand van zaken

Naast het pitchen en netwerken heeft bij deze bijeenkomst ook de stand van zaken op het programma gestaan. De meeste workshops zijn al gehouden. Er volgen nog twee: één over wat de gemeente voor jou als ondernemer kan doen, en één waarbij de studenten feedback krijgen op het ondernemingsplan wat ze in mei ingediend moeten hebben.

In juni volgt dan eerst een ‘generale repetitie’ voor de finale. Bij die finale, op dinsdagavond 18 juni in De Klinker in Winschoten, houden de deelnemers hun eindpresentatie. De bekroning op het seizoen is dan de uitreiking van het certificaat namens het excellentieprogramma van Noorderpoort. Ook zal dan de opzet en inhoud van het komende seizoen worden bekendgemaakt.