02 dec

Ondernemen – “Vallen en Opstaan”

Wat kan een filmpje over een ontmoeting van safari begeleider Alan McSmith met een olifant ons leren? Kor van der Flier, commercieel directeur van de Van der Flier Groep, startte zijn  workshop “Uitgaan van je Eigen Kracht” op 1 december jl. met een kort filmpje. McSmith dienst daarin niet terug voor een kolossale olifant die dreigend op hem afkomt. Integendeel. Alan maakt zich breed en maakt zelfs een stap naar voren waardoor de olifant inbindt. Een aansprekende metafoor voor een dreigende situatie waarin een ondernemer zich kan bevinden.

Er zijn talloze bedreigingen – dreigende olifanten- waar ondernemers mee geconfronteerd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om concurrentie, klanten, overheid of een bank die van financiering afziet.

Ondernemen is vallen en opstaan. Hoe ga je om met bedreigingen, tegenslagen in je bedrijf? Maak je een stap naar voren of deins je terug? Gooi je de kop in de wind en pak je de tegenslagen aan of ga je ze uit de weg. Je zult ze tegenkomen als ondernemer. Dat is een ding dat zeker is.

Tegenslag, een item dat interessant genoeg blijkt voor een workshop. Zeker niet iets waar je je als ondernemer voor hoeft te schamen. Integendeel, openheid hierover maakt de ondernemer sterker en levert begrip op binnen zijn of haar netwerk. Tegenslagen zijn uitdagingen. Het trotseren daarvan is een persoonlijke overwinning.

Zie hier, in een notendop, het thema van de workshop, gegeven door Kor van der Flier, naast broer Mark eigenaar van het dynamische bedrijf de Van der Flier Groep in Winschoten.

De studenten waren het met elkaar eens dat zij het thema van deze workshop en de openheid van Kor zeer op prijs stelden. De voorbeelden die tijdens de workshop de revue passeerden hebben zeker bijgedragen tot een breder begrip van het ondernemerschap.

Voor informatie over de Van der Flier Groep: https://www.vanderfliergroep.nl