12 okt

Workshop “Niets doen is geen optie” – Effectuation & Design Thinking

 

Op dinsdag 6 oktober jl. werd via Teams online de workshop “Niets doen is geen optie” verzorgd door Jorge Andree, docent aan de Hanzehogeschool en teamlid van de Hanze Ontwerp Fabriek. In deze workshop ging Jorg in op twee modellen, die bij uitstek geschikt zijn voor het realiseren van ondernemingsplannen, innovatieve diensten en producten, “Effectuation & Design Thinking”.

Effectuation, zo leerden de studenten, stelt de ondernemer in staat ondernemend gedrag praktisch te maken. Je maakt  een korte termijn plan  met een stip aan de horizon. Belangrijk is hierbij dat tegenslagen niet voorspeld behoeven te worden. Zij horen bij het proces. Op het moment dat deze zich voordoen kan ermee omgegaan worden. Van groot belang is dat je vanaf dag één goed contact hebt met je stakeholders. Daarvoor is Design Thinking een bijzonder geschikte methode in vijf stappen.

In eerste instantie leer je veel door te luisteren naar je stakeholders (Empathie). Daarvoor is het van belang een zo concreet mogelijk beeld te krijgen van je netwerk. Mensen uit dit netwerk kunnen je een idee geven aan welke dienst of product behoefte is (Define). De volgende fase is het zoeken van creatieve oplossingen voor deze behoefte (Ideate). Hieruit selecteer je een of meerdere Prototypes die je vervolgens kunt testen (Test).

Tijdens de workshop werd nagegaan wat de beide methodes kunnen betekenen voor de ondernemingsplannen van de studenten. Deze individuele benadering van ieders bedrijfsplan leverde – ondanks de beperkingen van digitale communicatie- een zeer geslaagde interactieve sessie op, waarbij de deelnemende studenten zich nauw betrokken voelden.

Informatie over de Hanze Ontwerpfabriek: https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/hanze-ontwerpfabriek