25 sep

Niets doen is geen optie!

Op dinsdag 24 september 2019 hebben de studenten van de Ondernemersacademie Oost-Groningen een bijzonder creatieve en echte “doe” workshop gevolgd aan de Hanze Ontwerpfabriek in Groningen. Titel van de workshop: “Niets doen is geen optie”.

Typerend voor de werkwijze van de Ontwerpfabriek is dat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden en de insteek altijd waarderend en positief opbouwend is. De ondernemers in spe werden door trainers René van Scheltinga en Jorg Andree uitgedaagd na te denken over vraagstukken als: Wat is nu exact mijn product of dienst? Hoe presenteer ik mezelf en mijn bedrijf? Met welke doelgroep(en) heb ik van doen? Hoe benader ik de markt en werf ik klanten? Uitgangspunt bij de begeleiding in de Ontwerpfabriek is het Design Thinking proces, dat bestaat uit 5 stappen: Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test. De diverse stappen passeerden de revue aan de hand van voorbeelden. Het was een leerzame avond!

https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/hanze-ontwerpfabriek