25 mrt

Je ziet de studenten groeien! – Pitch- en Netwerkbijeenkomst, 24 maart Campus Winschoten

Aanvankelijk zagen we hier enorm tegen op! Een pitch in een fysieke omgeving kan al beschouwd worden als een hele opgave voor een student. Maar een pitch voor camera’s waarmee je via een livestream een groot publiek thuis bereikt leverde aanvankelijk een waar doembeeld op. Door de verscherpte corona regelgeving in oktober was een eerdere Pitch- en Netwerkbijeenkomst afgelast. Dit zou dus de eerste pitch sessie in dit leerjaar worden waarbij ons een gevoel bekroop dat de studenten werkelijk in het diepe gegooid werden. Maar in de realiteit wil het nog wel eens anders uitpakken. De livestream Pitch- en Netwerksessie op woensdag 24 maart bleek namelijk een groot succes! 

De sessie kon gerealiseerd worden dankzij een Intensieve samenwerking met het O-3 project van Noorderpoort. Binnen dit O-3 project voeren Noorderpoort studenten onder begeleiding van docent Erik Delger opdrachten uit van ondernemers en overheid (de twee O’s naast Onderwijs).

Student Lars Veeninga organiseerde vanuit de Green Room op de Campus in Winschoten een livestream verbinding, daarbij technisch gesteund door docent Mediavormgeving Jeroen Rensema en drie van zijn collega studenten. Zo werd het mogelijk een breed publiek te bereiken en tegelijkertijd de corona regelgeving in acht te nemen. Er waren tien personen aanwezig in de Green Room. De anderhalve meter regel werd streng nageleefd.

Vijf studenten leverden een bijzonder sterke pitch, waarbij zij vol enthousiasme ingingen op hun ondernemingsplannen, hoe zij deze wilden realiseren, op welke termijn en hun reden om aan de Ondernemersacademie deel te nemen.

Afgelopen februari volgden de studenten een online pitch- en presentatie workshop, verzorgd door presentatietrainer Chris Alfons. Het resultaat hiervan was tijdens deze pitch sessie in de Green Room overduidelijk merkbaar. De studenten zijn tijdens dit leertraject van de Ondernemersacademie enorm gegroeid. Dit bleek ook uit de reacties die via chats en SMS berichten binnenkwamen. Naast veel vragen die na afloop van iedere pitch zowel in de Green Room als online gesteld werden kwam er menig compliment binnen.

Conclusie: een pitch- en netwerksessie in deze setting is zeker voor herhaling vatbaar!

Wij danken Erik Delger, Jeroen Rensema, Lars Veeninga en zijn medestudenten van het O-3 project voor hun bijdrage aan het slagen van deze bijeenkomst.

En Ondernemersacademie studenten, dank voor jullie inzet!