18 nov

Inspiratie en creativiteit – onmisbare elementen voor een sterke strategie

Persona

Op dinsdag 17 november jl. namen de studenten van de Ondernemersacademie via Teams deel aan de workshop “Van Business Model naar Marketing”, verzorgd door Kirsten Boeijing, communicatie adviseur bij communicatiebureau PuurIdee in Stadskanaal en Kirstin Smid, eigenaar van dit bedrijf. PuurIdee is een van die bedrijven die inzetten op een lange termijn klantenrelatie, waarbij optimale dienstverlening en samenwerking met mensen uitgangspunten vormen voor hun verdienmodel. Continuïteit levert zekerheid op termijn. Deze visie liep als een rode raad door een bijzonder leerzame en geslaagde workshop.

De volgende begrippen kwamen tijdens het eerste deel van deze workshop aan de orde:

Creativiteit en een goede doelgroep analyse zijn onmisbare elementen voor het bepalen van je strategie als ondernemer. Vandaag de dag is er meer nodig dan een goed product en een aantrekkelijke en concurrerende prijs. Wat anderen van je product denken wordt steeds belangrijker. Veel hangt dus af van je reputatie, je bedrijfsimago. Je wilt je daarom als ondernemer onderscheidend opstellen ten opzichte van anderen. De creativiteit, die daarbij aan de dag gelegd moet worden, levert ideeën op die starten met 100% onzekerheid. Belangrijke stelregel daarbij is: Ieder idee is goed, niets is fout. Het gaat erom oude manieren los te laten en gewoontes te veranderen. Bedenk iets nieuws, denk out-of-the-box!

Verder werd tijdens deze workshop aandacht besteed aan de ambities in beeld, de SWOT analyse, en het kiezen van een focus: wat is belangrijk en urgent en wat is belangrijk en niet urgent? Dit bepaalt jouw actiepunten als ondernemer. Wat moet je direct doen, wat moet je plannen, delegeren of schrappen?

Perceptie is een begrip waar alles om draait in marketing! Eerst wanneer je een goede indruk hebt van je doelgroep kun je je product of dienst matchen met die doelgroep. Een “Persona”, waarbij je nagaat wie je aanspreekt, is een belangrijk hulpmiddel om je potentiële doelgroep concreet te maken.

Invulling van een Business Model Canvas is een uitstekende exercitie om het verdienmodel van je beoogde onderneming in kaart te brengen. Dit levert tevens een goede basis voor een langere termijn relatie met de klant. Aan de hand van diverse voorbeelden werd tijdens deze workshop het nut hiervan geïllustreerd.

Na een korte pauze werd het tweede deel van de workshop gewijd aan twee denkoefeningen over een goede formule voor je onderneming. De studenten werden vervolgens in de gelegenheid gesteld hun resultaten te presenteren. Deze oefeningen en een meer gedetailleerde invulling van het Business Model Canvas vormen een goede basis voor het ondernemingsplan waar de studenten momenteel aan werken.

Uit de reacties van de studenten bleek dat de workshop “Van Business Model naar Marketing” omze ondernemers in spe zeker heeft geïnspireerd tot creatief denken.

Wij danken Kirstin Smid en Kirsten Boeijinga voor hun leerzame en stimulerende bijdrage aan ons leertraject!