17 mrt

Een sterk ondernemingsplan schrijven

Op dinsdag 16 maart jl. volgden de studenten van de Ondernemersacademie via Teams de workshop “Ondernemingsplan en Alternatieve Financieringsvormen”, verzorgd door Dennis Martijn en Leon Maas van de Rabobank Groninger Land.  Het eerste gedeelte van deze sessie besteedde Dennis aandacht aan diverse financieringsmogelijkheden die de Rabo biedt en alternatieve financieringsvormen, zoals o.a. LEADER subsidie en crowdfunding. Tevens werd ingegaan op online platforms waaronder “Money meets Ideas”, dat ondernemers in contact brengt met investeerders. De nodige informatie hierover is terug te vinden op www.rabo.nl Vervolgens ging collega Leon Maas in op het Ondernemingsplan. Dit gebeurde aan de hand van een voorbeeld van een geslaagd ondernemingsplan, ingediend door een sportzaak gericht op circulair ondernemen. Bij de totstandkoming van dit plan is gebruik gemaakt van een template, die kan worden gedownload van de Rabo website.

Tevoren waren de concept ondernemingsplannen van de studenten, geheel of gedeeltelijk, al ingeleverd bij Leon Maas zodat hij tijdens deze workshop ook kon verwijzen naar specifieke onderdelen van de ingeleverde plannen. Iedere student werd hierdoor nauw betrokken bij zijn of haar presentatie en de informatie die de studenten in deze workshop ontvingen was daardoor heel gericht en praktisch.

De Ondernemer, de Onderneming, de Markt, het Marketingplan en – misschien wel het moeilijkste onderdeel- het Financieel Plan, elk hoofdstuk van het ondernemingsplan werd deze avond in detail behandeld.

Na deze bijzonder geslaagde workshop, de tweede dit leerjaar verzorgd door de Rabobank, ontvangen de studenten feedback van Leon en kunnen met zijn adviezen hun plannen verder aanscherpen. Een en ander gebeurt in goed overleg met hun coaches.

In mei 2021 leveren de studenten een definitieve versie van hun plannen in. De beoordeling daarvan door de Rabobank is medebepalend voor hun slagen.

Wij danken Dennis Martijn en Leon Maas voor een bijzonder informatieve en praktische workshop!