22 dec

Toekomstbestendig Ondernemen

Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO) zijn voor velen onder ons nog altijd vage begrippen. Reina Boels van Rein Advies is dagelijks actief is met het concretiseren van deze begrippen en het implementeren ervan in organisaties en bedrijven. Een belangrijke motor in dit proces is het Koploperproject (www.koploperproject-groningen.nl ), waar Reina nauw bij betrokken is. In dit project wordt vooruitstrevende mkb-bedrijven en organisaties de kans geboden om effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. Vandaag de dag mag van een ondernemer verwacht worden dat deze niet alleen gefocust is op profit, maar zich ook bewust is van de sociale (people) en ecologische (planet) impact van zijn of haar bedrijf. “Het gat in de maatschappij is het nieuwe gat in de markt!”

Op dinsdag 21 december volgden de studenten van de Ondernemersacademie via Teams de workshop “Toekomstbestendig Ondernemen”, verzorgd door Reina Boels.

De CO2 uitstoot in de lucht neemt toe met klimaatverandering en opwarming van de aarde als gevolg, zo lichtte Reina toe. Daarom moeten we naar een ecosysteem waarbinnen CO2 gemanaged wordt. We  zitten dus midden in een transitie van een oude naar een nieuwe economie.

Het klimaatakkoord van de United Nations in 2015 heeft daartoe een aantal “sustainable development goals” opgesteld, trends die al gaande zijn: een fossielvrije samenleving (windmolens, zonne-energie); van een lineaire naar een circulaire economie (recycling); van bezit naar gebruik (leasing, deelgebruik); digitalisering – dataficatie (bv. wat is er beschikbaar aan tweedehands bouwmaterialen); ketenverantwoordelijkheid, ethiek (bv. leveranciers van eerlijke kleding); duurzame inzetbaarheid (hoe houd je je medewerkers langer productief en betrokken?); sociaal ondernemen (bv. verwerking in sociale werkvoorzieningen); transparantie (hoe bewust ben je bezig maatschappelijk te ondernemen); van winst naar maatschappelijke waarde (vb. Tony’s Chocolonely); minder slecht is niet meer goed genoeg (niet alleen energie neutraal maar ook doorleveren aan anderen); duurzaamheid verkoopt! (vb. Tesla, Vegetarische Slager); nieuwe business modellen zoeken (grondstoffen hergebruiken, vb. Auping).

Van een oude economie die werd beoordeeld aan de hand van het Bruto Nationaal Product zijn we nu dus op weg naar een nieuw economisch systeem, een nieuwe economie, waarin het welzijn van de mens centraal staat. Ga je hier niet in mee, dan blijf je achter, aldus Reina.

De conclusie die Reina hieraan verbond was: Duurzaam ondernemen = meer dan MVO = Toekomstbestendig Ondernemen. En dat brengt ons op de titel van deze workshop.

Tenslotte ging Reina in op het Koploperproject. Bedrijven kunnen grofweg onderverdeeld worden in 10% koplopers (vooruitstrevend), 70% peloton (volgers) en 20% achterblijvers (blijven bij het oude).

Het Koploperproject is gefocust op de 10% koplopers. Maximaal 14 vooruitstrevende bedrijven en organisaties gaan samen een traject van een jaar in. Er vindt een nulmeting plaats en van iedere deelnemer wordt een duurzaamheidsprofiel samengesteld en een duurzaamheidsagenda, waarin bepaald wordt welke doelen op duurzaamheid en MVO gebied men op langere termijn wil bereiken.

De deelnemers worden echte partners, maken elkaar enthousiast in hun zoektocht naar een nieuw maatschappelijk verantwoord verdienmodel.

Hier geldt het devies: “Het gat in de maatschappij is het nieuwe gat in de markt”, waarmee Reina haar enthousiaste en verhelderende presentatie afsloot.

Voor meer info: https://www.rein-advies.nl/ http://www.koploperproject-groningen.nl