31 mrt

De gemeente Stadskanaal biedt ruimte om te ondernemen

Workshop “De gemeente biedt ruimte om te ondernemen”, verzorgd via Teams 

Wat kan een gemeente betekenen voor een startende ondernemer? Op welk vlak kan de lokale overheid steun bieden aan het bedrijfsleven? Een vaag terrein dat veel toelichting behoeft, zo bleek tijdens de online workshop “De Gemeente biedt Ruimte om te Ondernemen”, op 30 maart jl. verzorgd door John van der Laan en Roland Schepers van de gemeente Stadskanaal. John is Accountmanager Bedrijven en in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Roland is beleidsmedewerker Economische zaken en Recreatie & Toerisme.

Onderwerpen die tijdens deze sessie aan de orde kwamen waren: hoe is een gemeente bestuurlijk ingericht, wat doet een gemeente, welke raakvlakken zijn er met ondernemerschap en op welke wijze kan de ondernemer ondersteund worden? Duidelijk werd dat de gemeente de ondernemer kan helpen met een investering of financiering en bij de keuze van een bedrijfslocatie. Voor meer inzicht in het bestemmingsplan werd verwezen naar de website www.ruimtelijkplannen.nl waar de ondernemer kan nagegaan welke bedrijfsactiviteiten op een locatie zijn toegestaan en welke criteria aan een bedrijfsgebouw gesteld worden. Via een opdracht werden de studenten vertrouwd gemaakt met de informatie die op deze site betrokken kan worden.

Tenslotte werd aandacht besteed aan een aantal gerichte vragen, die de studenten vooraf hadden ingeleverd, zoals hoe gaat de gemeente om met leegstand? Wat biedt de gemeente aan een beginnende ondernemer? Mag er alcoholische drank in een bedrijf worden geschonken zonder ontheffing? Wat zijn de regels voor geluidsoverlast ( voor info hierover kun je terecht op de site www.aim.nl,  Activiteitenbesluit Internet Module, milieu- en geluidswetgeving).

Voor subsidiemogelijkheden (voor bijvoorbeeld zonnepanelen) werd verwezen naar de Provincie Groningen en het SNN (Samenwerkingsverband Noord- Nederland).

Wij danken John van der Laan en Roland Schepers voor deze boeiende workshop, waarin meer inzicht verschaft werd over wat de gemeente voor een ondernemer kan betekenen en de regelgeving voor het bedrijfsleven.

In 2019 werd Stadskanaal uitgeroepen tot MKB- Vriendelijkste Gemeente van de Provincie Groningen. Een kwalificatie om trots op te zijn! De gemeente Stadskanaal is al enkele jaren sponsor van de Ondernemersacademie Oost-Groningen waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn.

Voor meer informatie: https://www.stadskanaal.nl/ondernemers/team-economische-zaken